Bestiaal_6_lo_rez

Bestiaal

Bio

eng

nl

Winnaars jazzconcours Comblain­-la-­tour 2013

Bestiaal, een gitaartrio rond componist en drummer Sebastiaan Vekeman, is een weerspiegeling van intieme jazz en onvolkomenheden. De componeerstijl van Vekeman laat het niet toe om ter voorbedachte rade ook maar iets te vermoeden; voor hem is het een onafgebroken zoeken.

Samen met z’n kompanen Gommeren (bas) en Haghebaert (gitaar) wordt er een kern van authenticiteit en diepgaande deemoed aangesproken in alle nederigheid voor wat ze zouden kunnen bereiken: enige kunst. Geen vrijblijvendheden in dit repertoire: soms zwervend rond flarden melodie, soms verzengend in ritmische uithalen en soms verstild tot in absolutie…

Laat één ding duidelijk zijn: Bestiaal is er gekomen uit noodzaak, opdat de muzikanten zouden kunnen opgaan in het geheel aan mogelijkheden. Ze willen de hedendaagse muzikale vorm tot klinken brengen in verstaanbare notenoverdracht. Het draait hier om de wereld, zoals beleefd op hun mensenmaat. Een spelende gitaar met enkele drammerige en basale ondersteuningen.

Bestiaal, als iets ontdaan van elke betekenis, eerder zoals een warme gloed, een pasteurisatie van klanken, een verleden dat gedragen wordt tot de dag dat u hen hoort.

Bezetting:

Sebastiaan Vekeman -­ drums, compositie
Jakob Haghebaert ­- gitaar
Sebastiaan Gommeren ­- contrabas

Winner jazz contest Comblain­-la-­tour 2013

Bestiaal, a jazz trio built around composer and drummer Sebastiaan Vekeman, is a reflection of intimate jazz and imperfections. The way Vekeman composes does not allow for any presumption or conjecture. For him music is a continuous search.

Together with comrades Gommeren (bass) and Haghebaert (guitar) he explores a core of authenticity and profound humility, in all modesty for what they could reach out for: any art. Past all informalities, sometimes wandering around wisps of melody, sometimes scalding in rhythmic extravaganza and sometimes silenced in absolution…

One thing is clear: Bestiaal was born out of necessity, so the musicians could dissolve in a range of possibilities. They want to make contemporary music resound in a comprehensible transition of tones. Their music revolves around the world as they experience it.

Bestiaal, as something stripped from any meaning, rather like a warm glow, a pasteurisation of sounds, a past that is carried forth until the day they are heard.

Line-up:

Sebastiaan Vekeman ­- drums, composition
Jakob Haghebaert ­- guitar
Sebastiaan Gommeren ­- double bass

Upcoming shows

View all

News

View all